وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

امور خیر و نیکوکاری در کشور کانادا

نقطه شروع تعریف خیریه در کشور کانادا، منافع عمومی است که برای بخش قابل‌توجهی از افراد حاضر در جامعه ملموس باشد. مؤسسات خیریه در کانادا باید یکی از اهداف فقرزدایی، پیشرفت آموزشی و تحصیلی، ترویج دین و یا سایر اهداف عام‌المنفعه برای جامعه را داشته باشند.
طبق قوانین اداره مالیات کانادا یک مؤسسه خیریه ثبت شده، سازمانی است که برای اهداف خیرخواهانه ایجادشده است و باید منابع خود را برای فعالیت‌های خیرخواهانه اختصاص دهد.
فعالیت‌های خیرخواهانه مؤسسات خیریه در کانادا شامل هنر و فرهنگ، ورزش و تفریح، آموزش و پژوهش، دانشگاه‌ها و کالج، سلامت، بیمارستان‌ها، خدمات اجتماعی، محیط‌زیست، توسعه و مسکن، حمایت و سیاست، ترویج داوطلبانه گرایی و جذب سرمایه بین‌المللی، مذهب و اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار است.
مهم‌ترین نیات خیرخواهانه در کشور کانادا بخش آموزش و پژوهش ۲۸درصد، خدمات اجتماعی ۱۶درصد و سلامت ۱۵درصد است.

انواع مؤسساتی در امور خیر و نیکوکاری در کشور کانادا

تحت قانون مالیات بر درآمد، مؤسسات خیریه به‌عنوان یکی از سه گروه بنیادهای خصوصی، بنیادهای عمومی و سازمان‌های خیریه تعیین می‌شوند که بنیادهای عمومی و خصوصی به‌وسیله استقلال مدیرانشان و سرمایه‌شان از یکدیگر متمایز می‌شوند.
بنیادهای خصوصی

بیش از ۵۰درصد مدیران، تراستی‌ها یا مسئولان به‌صورت هماهنگ کار می‌کنند و دارای منافع مشترک و وابسته به یکدیگر هستند و بنیادهای خصوصی بیش از نیمی از سرمایه‌شان را از یک منبع و از فرد یا گروهی از افراد که امور خیریه را کنترل می‌کنند به دست می‌آورند. این مراکز بنیادهای خصوصی هستند که به‌عنوان سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی یک صندوق دارند. این صندوق اصلی توسط مدیران یا هیات امنای خودشان مدیریت می‌شود. بنیادهای خصوصی کمک‌های خیریه، آموزشی، مذهبی و دیگر فعالیت‌های خدماتی را انجام می‌دهند.

بنیادهای عمومی

بیش از  ۵۰درصد  مدیران، تراستی‌ها یا مسئولان، مستقل از هم کار می‌کنند و با یکدیگر تعامل ندارند و اکثریت بودجه این بنیادها از بیش از یک منبع به دست می‌آیند که به‌طورکلی از منابع مالی سازمانی، دریافت کمک‌های مالی از افراد، دولت و بنیادهای خصوصی ناشی می‌شود.

سازمان‌های خیریه

سازمان‌های خیریه و نیکوکاری نیز مانند بنیادهای عمومی هستند با این تفاوت که بنیادهای عمومی، موظف هستند معادل یا بیشتر از نصفی از درآمد سالیانه خودشان را به کمک‌هایی برای گیرندگان واجد شرایط تخصیص دهند، اما سازمان‌های خیریه می‌توانند کمک‌هایی به آنها تخصیص دهند یا برای برنامه‌های خیریه‌ای خودشان که آن‌ها را مناسب می‌بینند صرف کنند.

بنیادهای گرنت میکینگ

بنیادهای گرنت میکینگ بنیاد خیرخواهانه ثبت‌شده‌ای است که کمک‌هایی را برای مؤسسات خیریه کانادایی و سازمان‌هایی که توسط دولت فدرال به‌عنوان گیرنده واجد شرایط هستند فراهم می‌کند. این بنیاد باید سالانه ۳.۵ درصد از دارایی‌های سرمایه‌گذاری خودش و ۸۰درصد  از کمک‌های دریافت شده در سال قبل (به‌استثنای ارث و کمک‌هایی دریافتی را که برای حداقل ۱۰ سال حفظ می‌شوند) مصرف کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.