وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

محصولات آموزشی

آموزش حسابداری

دوره آموزش حسابداری با رویکرد حسابداری موسسات و بنیادهای نیکوکاری

در این دوره سعی شده تا ضمن آموزش ابتدائی و ساده حسابداری ، تفاوتهای اصلی حسابداری موسسات خیریه با حسابداری بازرگانی طرح و راه حلهای تجربه شده پیشنهاد گردد .

همچنین با توجه به گرایش موسسات در به کارگیری نرم افزارهای مالی ، در طی آموزش به شکل کلی به این موضوع نیز توجه شده است

دوره آموزش تامین منابع

دوره آموزش تامین منابع NGO

تامین منابع از مباحث بسیار مهم و اثر گذار در موسسات نیکوکاری و سمن ها است . به نوعی به عنوان یک گلوگاه اساسی برای رسیدن به اهداف سازمان در راستای ماموریتش می باشد . اولین منبعی که همه سازمان ها با آن مواجه هستند منابع اطلاعاتی هست که این اطلاعات میتواند مراجع به محیط داخل سازمان یا بیرونی باشد.
دومین منبع سازمان ها که ، مزیت رقابتی مطلق هر سازمانی ، چه انتفاعی باشه و چه غیر انتفاعی آدم های اون هست چون انسان تنها عنصری در هر سازمان می باشد که نمی توان خرید یا کپی کرد و به عنوان یک عامل توسعه پایدار می باشد…….