وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

سامانه خیریه

سامانه خیریه چیست؟ سامانه خیریه به منظور مدیریت مستمر و همچنین ارتباط دو سویه موسسات نیکوکاری با نیکوکاران ایجاد شده است. به صورت کلی سامانه…