وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در بخش رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:

تا زمانی که زنان سرپرست خانوار در زندان هستند؛ سازمان زندان ها امورات مربوط به آن ها را انجام می دهد؛ مگر اینکه فرزند زیر ۱۸ سال داشته باشند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: بهزیستی تنها مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان و خانواده های زنان سرپرست خانوار که بیرون از زندان هستند را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از موسسات خیریه ای که در کل استان تهران وجود دارند ؛ فقط عنوان موسسه خیریه را دارند، افزود: در بحث کمک به گروه های هدف سازمان بهزیستی، بسیاری از موسسات خیریه از بهزیستی درخواست کمک می کنند در صورتی خود باید به عنوان موسسه خیریه پتانسیل کمک کردن به افراد را داشته باشند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: زمانی که زنان سرپرست خانوار از زندان آزاد می شوند دفتر مراقبت پس از خروج سازمان زندان ها با بهزیستی مکاتبه می کند.

در طی این مکاتبه، بهزیستی شرایط فردی را که آزاد شده است را بررسی می کند و اگر شرایط او با دستور عمل های سازمان همخوانی داشته باشد، قطعا تحت پوشش این سازمان قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.