وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

۱۱۰۰ مددکار اجتماعی در بهزیستی و موسسات خیریه

مدیرکل بهزیستی فارس در سی و سومین گردهمایی مددکار اجتماعی فارس با بیان اینکه این برنامه برای

گرامیداشت جایگاه مددکاری با همکاری دستگاه ها و مددکاران برگزار شده است، گفت:

مددکارن اجتماعی در دوران گذار اجتماعی، می توانند نقش بسیار اثربخشی را در جهت سلامت اجتماعی بردارند.

ایفای نقش مددکار اجتماعی

یک مددکار اجتماعی، جامعه شناس، روانسناش باید دارای روابط عمومی بالایی باشد،

و خانواده به عنوان  اساسی ترین نهاد جامعه در عملکرد و ساختار دچار چالش شده است

و مددکاران در این مقطع می توانند به ایفای نقش بپردازند.

۳۰۰ مددکار اجتماعی در بهزیستی فارس در حال فعالیت هستند،

یکصد و ۳۴ هزار معلول تحت پوشش و ۴۰ هزار افراد نیازمند از خدمات اجتماعی بهزیستی استفاده می کنند،

همچنین حدود ۱۰ هزار نفر در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند

و آموزش توانمندسازی را می بینند و ۴۰۰ موسسه خیریه

تحت نظارت اداره بهزیستی استان درحال فعالیت هستند.

کمک مددکاران اجتماعی به موسسات خیریه

موسوی با بیان اینکه ۸۰۰ مددکار اجتماعی آموزش دیده در موسسات خیریه به مردم کمک می کنند، اظهار کرد:

نقش مددکار اجتماعی در بحث تحکیم بنیان خانواده و هم در بحث روابط انسانی سال که شعار

سال «ترویج اهمیت روابط انسانی سالم» می تواند اثرگذار باشد.

این همایش در راستای برنامه ریزی برای سالی بانشاط، امیدوار و در مسیر سلامت اجتماعی برگزار شده است

خدمات سازمان بهزیستی و خیره ها علاوه بر کمک های معیشتی، آموزش و توانمندسازی را در اولویت قرار داده است.

۱۵۰ مرکز مشاوره در استان وجود دارد، همچنین ۱۳۰ نفر شبکه اموزش مدرسان پیش از

ازدواج در راستای یک الگوی ازدواج سالم و موفق را برعهده دارند،

مراکز مشاوره می توانند با توجه به مجوزها خدمات متنوعی را ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید