وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

استفاده از ظرفیت موسسات خیریه در بخش تحصیل افراد جامانده از تحصیل و اتباع خارجی

استاندار تهران در مورد آموزش اتباع بر استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین جهت ایجاد موسسات غیردولتی خیریه به منظور تحصیل اتباع خارجی و افراد بازمانده از تحصیل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران با اشاره اینکه در جلسه امروز آموزش اتباع خارجی و افراد بازمانده از تحصیل مورد توجه قرار گرفت اظهار داشت: باید از مشارکت خیرین استفاده کنیم تا با ایجاد موسسات غیردولتی خیریه نسبت به فراهم کردن زمینه تحصیل اتباع خارجی و افراد بازمانده از تحصیل اقدام شود.
وی افزود: به منظور فراهم کردن زمینه تحصیل اتباع خارجی و افراد بازمانده از تحصیل کارگروهی جهت ایجاد مدارس غیردولتی خیریه تشکیل می شود تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.
استاندار تهران سپس عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته آموزش آنلاین به صورت غیرحضوری است که در این طرح آموزش و پرورش بخش های مختلف را مورد بررسی قرار داده تا بتوان به صورت غیر حضوری نسبت به آموزش این افراد اقدام کنیم .
محسنی بندپی با اشاره به دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مصوب شد تا آموزش و پرورش از زمین هایی که در اختیار دارد و نمی تواند از این قبیل زمین ها برای مسائل آموزشی استفاده کند به شرط اینکه به فضای ورزشی و آموزش خدشه ای وارد نشود در بخش های تجاری مورد استفاده قرار دهد و درآمد ناشی از آن را به تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش اختصاص دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

  • خانه
  • اخبار خیریه ها
  • استفاده از ظرفیت موسسات خیریه در بخش تحصیل افراد جامانده از تحصیل و اتباع خارجی