وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

اهدای هزینه مراسم ترحیم در بستر پلتفرم نام نیک

زمانی که عزیزی را از دست میدهیم غم و اندوه فقدان عزیزمان روی دوش ما سنگینی میکند.

یاد خاطره ها و از طرفی نبود آن عزیز، قلب ما را میفشارد. اما اگر بدانیم میتوانیم کاری کنیم که نام عزیز از دست رفته ما جاودانه شود، آیا مرحمی بر دل ما نمیشود؟ آیا اگر بدانیم فقدان عزیز ما بهانه ای شده برای باز شدن گره های هموطنان، مرحمی بر قلب آکنده از اندوه ما نمیشود؟

اگر بدانید میتوانید با بخشی از هزینه مراسم ترحیم و بزرگداشت عزیزانتان قلب هموطن های خود را شاد نمایید و گره از مشکلات آنها باز کنید، اینکار را نمیکنید؟

پلتفرم نام نیک با همین هدف متولد شده است.

در این پلتفرم شما میتوانید بخشی از هزینه مراسم ترحیم و بزرگداشت عزیزانتان را به صورت مستقیم و بدون واسطه به موسسات نیکوکاری پرداخت نمایید تا هزینه مراسم ترحیم شما تبدیل به لبخند رضایت روی لب های هموطنانمان شود. و گره مشکلات آنها را باز نماید.

شما میتوانید با مراجعه به پلتفرم نام نیک و انتخاب نوع مراسم خود و همچنین انتخاب سرفصل هزینه مراسم انتخابی شما و بعد از برگزیدن موسسه نیکوکاری مورد نظر در بین موسسات نیکوکاری فعال در سرفصل انتخاب شده، بخشی از هزینه مراسم خود را به پلتفرم نام نیک اهدا نمایید تا لبخند رضایت را بر لبان هموطنان خود بنشانید و نام خود را جاودانه کنید و قهرمان زندگی خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.