وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

نظر سنجی

“نظرسنجی از عملکرد موسسه”

پس از تکمیل هر فعالیت در مجموعه از ذینفع نظرسنجی می شود و نتایج گزارش عملکرد پرسنل، پیشنهادات، انتقادات و … در داشبورد مدیریتی شما قرار خواهد گرفت

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com

دیدگاهتان را بنویسید