وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

مستمری ماهانه

“پایش، یادآوری و مدیریت تعهدات”

امکان تعریف تعهدات نیکوکار (سرپرستی، حق عضویت و … ) و مشاهده ی افزایش یا کاهش تعهد و پیگیری پرداخت ها و معوقات و همچنین مشاهده انصراف ها و …

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com

دیدگاهتان را بنویسید