وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

نیکوکار

“ثبت اطلاعات نیکوکار و ایجاد حساب کاریری”

امکان ثبت کلیه اطلاعات فردی، علاقه مندی، زمینه های همکاری و اختصاص حساب کاریری و عضویت در باشگاه مشتریان

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com