وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

موسسات همگام با تکنولوژی

روی دیگر سکه!!!

میتوان گفت به کارگیری تکنولوژی سرآغازی است برای مدیریت نوین موسسات خیریه. با اینکه سالهای زیادی از ورود سیستم ها به موسسات خیریه نگذشته است، با اینحال استقبال گسترده از وب سایت ها، اپلیکیشن ها و نرم افزارها چه از جانب خود موسسات و چه مردم، به وضوح بیانگر اهمیت و تاثیر مثبت این تکنولوژی ها بر پیشرفت موسسات است.
از جمله رایج ترین تکنولوژی های مورد استفاده در موسسات خیریه را میتوانید در مقالات بعدی دنبال کنید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.