وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

اثرات همه گیری کرونا بر فعالیت موسسات خیریه

بی بی سی گزارش می‌کند که زندگی هزاران فرد ناشنوا سلام معلول در سراسر بریتانیا دچار چالش های فراوانی در اثر همه گیری ویروس کرونا شده است در تحقیقی که بیشتر از ۳۳۰۰ نفر در آن شرکت کردند مشخص شد که اولویت افراد در کمک رسانی در دوره همه گیری کرونا تغییر یافته است. به طوریکه چند مورد خودکشی مبتلایان اوتیسم در سراسر بریتانیا در اثر تغییرات شرایط زندگی‌شان گزارش شده است.
یکی از چالش های مهمی که موسسات خیریه و نگهداری افراد ناتوان با آن مواجه هستند نبود و یا کمبود نیروی پرستار است به طوریکه پس از وقوع همه گیری ویروس کرونا، تمام پرستاران سراسر بریتانیا به طور ویژه به بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی فراخوانده شدند و آنهایی که آخر هفته شان را به کار رایگان در این خیریه ها اختصاص می‌دادند دیگر زمان و انرژی برای کارهای عالم المنفعه ندارند و موسسات خیریه را با چالش بزرگی رو به رو کرده است.
همچنین بیماران تنفسی و بیماران خاص از کمبود دستگاه های اکسیژن ساز و دارو های اهدایی رنج می‌برند. اخیرا سازمان بهداشت بریتانیا بیش از دو میلیون پوند بودجه برای بهبود وضعیت افراد معلول و کم توان به موسسات خیریه عام المنفعه اهدا کرده است که امید می‌رود شرایط برای این قشر آسیب پذیر در دوران همه گیری ویروس کرونا قابل تحمل تر گردد

دیدگاهتان را بنویسید