وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

نقش حاکمیت در بازاریابی اجتماعی خیریه ها

بخش غیرانتفاعی و خیریه، سومین بخش بزرگ اقتصادی پس از دولت و بازرگانی به شمار می آید
۱- در این سازمان ها، پرداخت های فردی بیش ترین سهم عایدات را شامل می شود که اساساً بسیاری از خیریه ها بدون این نوع کمک ها قادر به ارایه ی خدمات نخواهند بود.
۲- تلاش برای جذب این کمک ها به یک فعالیت چالشی تبدیل شده است. این تلاش برای جذب عواید در قالب بازاریابی نمود می یابد. اما صاحب نظران دانش بازاریابی معتقدند که مفهوم بازاریابی به تنهایی بر نیازها و خواسته های مشتریان تأکید دارد و در این میان سلامت اجتماعی و جایگاه جامعه در نظر گرفته نشده است. در نتیجه این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی Social Marketing شده است.
۳-کتلر . زال من در سال ۱۳۹۱ میلادی برای اولین بار بازاریابی اجتماعی را نوعی اصل و ابزار بازاریابی برای نیل به اهداف مطلوب اجتماعی عنوان نموده اند که شامل کنترل برنامه ها است و بر پذیرش اندیشه های اجتماعی تأثیر دارد. این برنامه ها از p 4 سنتی بازاریابی )آمیخته ی بازاریابی( طراحی شده اند که شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است.
۴- حقیقت، مقصود از دیدگاه بازاریابی اجتماعی این است که سازمان باید نیازها، خواسته ها و منافع بازار مورد نظر را تعیین کند به گونه ای که جنبه های رفاهی مشتری و جامعه را حفظ نماید یا آن ها را بهبود بخشد.
۵- سویی دیگر، ورود این قبیل مفاهیم مدیریتی به صنعت سلامت موجب به وجود آمدن مفاهیم جدید شده است. در این راستا، مطالعات میان رشته ای بستر لازم را برای توسعه ی مبانی علمی فراهم می سازد. موضوع بازاریابی خیریه های سلامت برای جذب منابع در خدمات سلامت از آن دسته مطالعات میان رشته ای به شمار می آید. به عنوان نمونه در یک بیمارستان خیریه برای کودکان سرطانی افزایش تعداد بیماران مبتلا به سرطان، افزایش هزینه های بستری و نگهداری، افزایش قیمت دارو، محدودیت های ورود دارو و نظایر آن از مصادیق بارز ضرورت توجه به بازاریابی اجتماعی در این حوزه است.

ادامه مطلب-دانلود فایل :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.