وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

ارسال رویداد

“ایجاد رویداد های متعدد و اطلاع رسانی به نیکوکاران”

امکان بارکذاری اخبار روز موسسه خارج از محدودیت های فضای مجازی در کشور

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com

دیدگاهتان را بنویسید