وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

کمپین یا پروژه

“مشارکت در پروژه و کمپین توسط نیکوکاران”

تعریف پروژه یا کمپین مورد هدف و ایجاد فرصت تکمیل پروژه ها و مشارکت در کمپین ها از طریق اپلیکیشن نیکوکار و وب سایت

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com

دیدگاهتان را بنویسید