وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

تماس های تلفنی

“مدیریت یکپارچه مرکز تماس”

امکان تعریف مسئولیت هایی که مستلزم تماس تلفنی میباشند، به اپراتورهای متفاوت و برقراری این تماس ها از طرف اپراتورها به صورت خط تلفن و یا سیستم viop

 

نرم افزار خیریه –نرم افزار تاج گل –نرم افزار صندوق صدقات –اپلیکیشن نیکوکار –پورتال آرشیت –نرم افزار نیکوکاری –نرم افزار مددکاری –اپلیکیشن خیریه

www.arshitrayaneh.com

دیدگاهتان را بنویسید