وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

اضافه شدن بخش توانمندسازی به ماژول مددکاری

پرونده سازی از کلیه اطلاعات مددجویان و خدمات و تسهیلات ارائه شده به آنها همراه با امکان پردازش خدمات و توانمندی هر خانواده بر پایه هوش مصنوعی.

ماژول مددکاری

ثبت اطلاعات مددجویان به صورت یکپارچه
مشاهده و ثبت دقیق ارائه خدمات و تسهیلات ارائه شده
بررسی گسترده و پردازش خدمات و توانمندسازی خانواده بر پایه هوش مصنوعی
یکپارچه سازی اطلاعات و دسترسی مشخص به تمام بخش های مددکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.