وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

برچسب: شورای شهر

بسته محرک اقتصادی شهرداری روی میز شورای شهر

حامد مظاهریان ضمن تاکید بر اهمیت لایحه ارائه شده آن را نشانه انعطاف پذیری مدیریت شهری برای انطباق با شرایط بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا دانست و اظهارداشت: اکنون درآمدهای شهرداری از چند منظر با کاهش و تهدید جدی مواجه شده است به طوری که شرایط محدودیت تردد و فاصله گذاری اجتماعی از یکسو و چشم انداز مبهم اقتصادی…