وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

ضرورت نظارت بر موسسات خیریه توسط نهادهای مسئول

مدیرکل مشارکت های مردمی و امور توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: یکی از مشکلات اساسی موسسات خیریه تعدد صدور مجوز برای آن ها است.
محمد علی کوزه گر مدیرکل مشارکت های مردمی و امور توانمندسازی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی موسسات خیریه تعدد صدور مجوز برای آن ها است.

مدیرکل مشارکت های مردمی و امور توانمندسازی سازمان بهزیستی با بیان اینکه تعدد صدور مجوز نظام مندکردن و نظارت کردن بر این موسسات را دچار مشکل می کند، گفت: معمولا سازمان بهزیستی برای موسسات خیریه مجوز صادر می کرد، اما اکنون وزارتخانه های ورزش و جوانان، ارشاد و … نیز اقدام به چنین کاری می کنند که نظارت و کنترل را دچار مشکل کرده است.

کوزه گر با بیان اینکه نظارت مالی بر این موسسات و سازمان ها را سازمان مالیات برعهده دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی، مالیات را چک می کند و سازمان بهزیستی بر خدمات تخصصی که مددجویان و …ارائه می شود، نظارت دارد.

مدیر کل مشارکت های مردمی و امور توانمند سازی خاطرنشان کرد: هر چه موسسات بزرگتر باشند، نظارت بر آن ها نیز دشوار تر است و امید است ناظران مالی ماهانه و سالانه موسسات را کنترل کنند،

وی گفت: موسساتی که از بهزیستی مجوز می گیرند باید ماهانه گزارشات مالی خود را به بهزیستی ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید