وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

راه شناسایی موسسات خیریه غیرمجاز چگونه است ؟؟

رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت:همه موسسات خیریه باید زیرنظر سازمان بهزیستی باشند.
به گزارش مشرق، محمدعلی کوزه گر اظهار داشت: کمیته امداد و دیگر سازمان ها هیچ موسسه خیریه ای ندارند که زیرنظر آن ها کار کند و اگر هر ارگانی به یک سری از موسسات خیریه اجازه فعالیت می دهند مطابق با قوانین غیرقانونی است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش هایی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبه رو است فعالیت موسسات خیریه ای است که مجوز فعالیت خود را از ارگانی به غیر از سازمان بهزیستی کشور گرفته اند افزود: متاسفانه گزارش های زیادی از مردم به دستمان رسید که افرادی قبض به دست در خیابان جلوی آن ها می گیرند و با معرفی خود به عنوان کارمند یک موسسه خیریه طلب پول برای کمک می کند.

کوزه گر گفت: هیچکدام از موسساتی که زیرنظر بهزیستی هستند و مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت کرده اند اجازه ندارند که به صورت قبضی از مردم کمک های نقدی دریافت کنند. نحوه دریافت کمک ها توسط موسسات خیریه مشخص است و درصورتی که مشاهده کنیم موسسه ای به صورت قبضی درحال دریافت کمک نقدی از شهروندان به شدت آن برخورد کرده و حتی لغو مجوز خواهد شد.

رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی درباره صندوق های جمع آوری صدقات که توسط موسسات خیریه به خانه ها و مغازه ها تحویل داده می شود نیز گفت: هیچ موسسه ای که مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی دارد اجازه ندارد که از طریق قبض و صندوق در جمع آوری پول اقدام کند.

وی ادامه می دهد: اگر شهروندان با این گونه موارد برخورد کردند و فردی از آن ها خواست تا به صورت قبضی و یا صندوق صدقات به آن ها کمک شود بلافاصله موضوع را با سازمان بهزیستی شهر و استان خود گزارش بدهد. حتی مردم عزیز می توانند به پلیس مراجعه کره و از این موسسات به اتهام کلاهبرداری شکایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید