وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

آزمایشگاه های پزشکی حیات خلوت برای جبران کسری بودجه برخی موسسات

به گزارش خبرنگار مهر، نبی اله آقابیگی، صبح پنجشنبه در حاشیه گردهمایی انجمن های علوم آزمایشگاهی از سیاست نادرست اداره آزمایشگاه های پزشکی در کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی از آزمایشگاه های پزشکی به عنوان حیات خلوت مؤسسات خیریه و برخی از نهادها برای تأمین کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته اند.

وی با عنوان این مطلب که این قبیل از آزمایشگاه ها که تحت اداره مؤسسات خیریه و برخی نهادها فعالیت می کنند زیر تعرفه مصوب دولت کار می کنند، افزود: برای این قبیل آزمایشگاه ها کیفیت خدمات مهم نیست، چون وقتی قیمت تعرفه این آزمایشگاه ها پایین باشد به ناچار مجبورند از کیفیت کار بزنند.

وی افزود: نتیجه چنین آزمایشگاه هایی این می شود که یک بیمار مجبور است چهار جواب متفاوت را با هزینه های پایین دریافت کند، در حالی که می توانست یک جواب استاندارد را با یک تعرفه مناسب به دست آورد.

این بازنشسته هیات علمی دانشکده پزشکی همدان با تأکید بر اینکه شرط تمدید پروانه آزمایشگاه ها حداقل نمره ارزیابی آنها توسط آزمایشگاه مرجع سلامت است، گفت: بازرسان آزمایشگاه مرجع سلامت به طور مرتب از آزمایشگاه های پزشکی بازرسی دارند اما این دسته از آزمایشگاه ها که توسط مؤسسات خیریه و برخی نهادها اداره می شوند، از این بازرسی ها دور مانده اند.

به گفته آقابیگی، تنها حُسن این آزمایشگاه ها تعرفه پایین آنها است.

وی با عنوان این مطلب که در پزشکی واژه ای به عنوان تعاونی معنی ندارد، افزود: چند سالی است در قالب تعاونی، شرکت هایی تأسیس شده و پروانه آزمایشگاهی می گیرند که اغلب در مراکز استان ها و شهرستان ها فعالیت دارند.

آقابیگی در ادامه یکی دیگر از معضلات آزمایشگاه های پزشکی را وابستگی شدید به نوسانات ارزی عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه های پزشکی به غیر از کیت های ساده که در داخل کشور تهیه می شود، سایر ملزومات و مواد مصرفی آزمایشگاهی را از خارج وارد می کنند و در این مدت هزینه مواد مصرفی و ملزومات آزمایشگاهی حداقل سه برابر شده است.

وی در ارتباط با فعالیت آزمایشگاه هایی که توسط مؤسسات خیریه و برخی نهادها اداره می شوند، تأکید کرد: در هر شهرستان حداقل دو آزمایشگاه از این نوع آزمایشگاه ها وجود دارد که به اندازه ۱۰ آزمایشگاه کار می کنند و همین مسئله باعث می شود که مردم در این مناطق برای انجام آزمایش های پزشکی خود به آنها مراجعه کنند.

آقابیگی افزود: این دسته از آزمایشگاه ها بدون اینکه هزینه ای داشته باشند، بودجه ای را دریافت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید